De Gouden Cirkel van Indietopia

Prijswinnend Platform, Accelerator, Uitgever, Innovator

The Golden Circle of Indietopia

Award Winning Hub, Accelerator, Publisher, Innovator

Waarom

Indietopia houdt van games en innovatieve technologieën. We bieden digitale makers in het noorden de kans om (op) te bloeien en we slaan een brug tussen opleidingen en de games-industrie.

Why

Indietopia loves games and innovative technologies. We pave the way for the northern digital creative industry to blossom, bridging the gap between studies and the industry.

Hoe

Indietopia is een platform dat nauwe banden heeft met alle relevante opleidingen in het noorden. We werken ook samen met culturele instellingen en het MKB, waardoor stagiairs, afstudeerders en teams van ontwikkelaars aan interessante opdrachten kunnen werken.

We werken met een code of conduct: een moreel kompas voor games en andere producten die bij Indietopia gemaakt worden.

How

Indietopia is a launching platform that works together closely with all the relevant schools in the northern region. We also collaborate with cultural institutions and SMEs, providing interesting projects for interns, graduate students and development teams to work on.

We work with a code of conduct: a moral compass for games and other products that are created at Indietopia.

Wat

Om de digitale creatieve industrie te helpen (op)bloeien, biedt Indietopia een keur aan diensten en processen:

 • Beschikbaar stellen van betaalbare kantoorruimte;
 • Een proeftuin bieden voor digitale makers met een professionele studio, green screen, leslokalen, 3D-printers en meer;
 • Werkgelegenheid creëren door mensen te coachen om een succesvolle startup te runnen middels ons acceleratorprogramma;
 • Organiseren van netwerkevenementen en seminars met professionals uit de games-industrie;
 • Uitgeven van games die bij Indietopia ontwikkeld zijn;
 • Bijwonen van internationale evenementen om onze teams en games te promoten bij uitgeverijen;
 • Workshops houden op het gebied van games en digitale technologieën;
 • Hulp bieden bij subsidieaanvragen;
 • Zichtbaarheid creëren onder het Indietopia label;
 • Virtuele tours / games  maken voor steden en culturele instellingen.

What

To help the digital creative industry blossom, Indietopia offers broad services and processes:

 • Offering like-minded people an affordable place to work;
 • Providing an in-house testing ground for digital creatives with a professional studio, green screen, classrooms, 3D-printers and more;
 • Creating job opportunities by coaching people to run a successful start-up through our accelerator program;
 • Organising network events and seminars with industry professionals; 
 • Publishing games that are created at Indietopia;
 • Visiting international events to promote our teams and games with publishers;
 • Hosting workshops in the field of games and digital technologies
 • Offering help with subsidy proposals 
 • Creating visibility under the Indietopia label
 • Making virtual tours / games for cities and cultural institutions

Updates

Check out the latest updates

News

Win your own action figure!
15 Sep 12:33 pm

Competition time: Fepshop and Prototopia – powered by Fablab combine forces. Show us your secret power and...

Connecting 3 pillars to 3D-scans
1 Sep 09:10 am

Since we won the Excellent Digital Idea contest, we have made 3D-scans of three churches in the province...

Indietopia wins Excellent Digital Idea Contest
3 Jun 09:11 am

We are proud to reveal we won the Excellent Digital Idea contest by Provincie Groningen. The award of...

Contest: Excellent Digital Idea
10 May 10:13 am

Indietopia takes part in the Excellent Digital Idea contest, organised by the Provincie Groningen. We’re preparing reconstructions...

Latest games

Check out the latest games created by Studios at Indietopia or published by Indietopia

Game Become a Virtual Groninger

games

FitGaaf! App

Himbel Islands(Working title)

games

Indietopia is proudly sponsored by

Indietopia is one of the inhabitants of Het Kwadraat in Groningen, an office complex that houses a wide variety of start-ups and grown-ups.
Het Kwadraat is the first official sponsor of Indietopia.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!